top of page

Penobetón FC 500IF v priemyselnej podlahe - 100kN/m2

Penobetón FC 300-1200 ECONOMY - pevnosti

Penobetón FC 300-1200 NORMAL - pevnosti

Penobetón FC 300-1200 HARD - pevnosti

Penobetón FC 350 - doprava automixom 85 km a čerpanie do výšky +85 m

Podlaha s vyrovnaním podkladu  penobetónom

Podlaha s izoláciou proti 

krokovému hluku

Podlaha s penobetónom

 a tepelnou izoláciou

Podlaha s roznášacou vrstvou

 z OSB-dosky

bottom of page