top of page

NAŠE PRODUKTY

Zariadenia pre výrobu penobetónu na betonárni
  • priemyselný generátor technickej peny - mobilný

TL_101_GFM_8

  • priemyselný generátor technickej peny - stacionárny

TL_102_GFS_8

  • penotvorný koncentrát FC1

TL_201_FC1

NAŠE SLUŽBY

Návrhy konštrukcií obsahujúcich penobetón

  • návrh užívateľskej receptúry

  • návrh priemyselnej podlahy
  • návrh základov rodinného domu 
  • geologický prieskum súvisiaci s návrhom priemyselnej podlahy

Penobetón 

iwtech - výroba a použitie

TL_301

FC 300 - 500 CB

bottom of page