SLUŽBY

Návrhy pre realizácie priemyselných 

podláh, základov rodinných domov     a iných použití kde sa vyžaduje maximálna kvalita, skúsenosti

a profesionalita v  danej oblasti.

  • Posúdenie dodaných surovín z pohľadu vhodnosti použitia pre výrobu penobetónu
  • Návrh užívateľskej receptúry s využitím jemu dostupných komponentov

  • Geologický prieskum súvisiaci s návrhom priemyselnej podlahy

  • Návrh konštrukcie obsahujúcej penobetón
  • priemyselné podlahy
  • základy rodinných domov 

PRODUKTY

Predaj technológie a zariadení pre výrobu penobetónu.

Výroba a vývoj zariadení pre oblasti výroby penobetónu.

  • laboratórny generátor technickej peny
  • priemyselný generátor technickej peny 
  • penotvorný koncentrát FC-1