top of page

KTO SME?

Tím špecialistov so zameraním na výrobu generátorov technickej peny vlastnej konštrukcie, ktorý čerpá z viac ako 20 ročných vlastných skúseností v oblasti priemyselnej výroby a použitia penobetónu s najčastejšie používanými objemovými hmotnosťami 300 – 900 kg/m3

ČO JE PENOBETÓN

Ľahká stavebná hmota vyznačujúca sa vysokým obsahom vzduchu v jednotke objemu, ktorý môže dosahovať aj viac ako 80 % objemových.

Skladá sa hlavne z cementu, jemných prímesí, vody, technickej peny a kameniva. V závislosti od objemovej hmotnosti sa líšia i pomery jednotlivých zložiek.

Pevnosti sú závislé hlavne od objemovej hmotnosti, tiež ich ale ovplyvňujú i pomery zložiek v rámci jednej objemovej hmotnosti.

Penobetón vyrábaný podľa postupov spoločnosti iwtech sa vyrába na betonárke a hotová zmes sa vozí na stavbu úplne rovnako ako v prípade klasického betónu.

bottom of page