top of page

PENOBETÓN

AKO

BETÓN

SERVICES

Penobetón v praxi

Základy rodinných domov

Vnášame teplo do Vášho domova

Priemyselné podlahy

Penobetón zlepšuje vlastnosti podložia, nahradzuje zhutnený štrk

Parkoviská, chodníky

Vyjazdené koľaje a deformácie povrchu zámkovej dlažby?

To je už MINULOSŤ!

Výplne klenieb a nerovných plôch

Tam kde statické zaťaženie nedovolí ťažký betón

Výroba panelov

Ako tepelno - izolačné a ohňu - vzdorné

Odlievanie do debnenia pre prízemné stavby

Veľkokapacitné sériové výstavby

Podlahy pre bytové jednotky a rodinné domy

Vyrovnáva, izoluje a nahrádza iné náročne spracovateľné materiály

Spádové vrstvy

Pre ploché strechy

Výroba stavebných blokov

S vlastnosťami navrhnutými  pre výrobu a jeho použitie

Stabilizácia bazénov

Ideálne riešenie pre bazény

Špeciálne produkty

Neustály vývoj špeciálnych produktov pre zákazníkov 

Skušobné polia pre rôzne testy

Aktívne podieľanie sa na rôznych riešeniach v praxi

Vďaka Vaším požiadavkám  penobetón stále rozvíjame a zdokonaľujeme  

Kontakt
bottom of page